Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Orońsku
Menu góra
Strona startowa GMINA Strategie, programy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Strategie, programy, menu 37 - BIP - Gmina Orońsko”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Strategie, programy

Strategie, programy

 

Lp.

STRATEGIE, PROGRAMY

DO POBRANIA

OKRES OBOWIĄZYWANIA

1.Strategia Rozwoju Gminy Orońsko na lata 2016-2022

Uchwała nr XX/103/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie: przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Orońsko na lata 2016-2022".

Strategia Rozwoju Gminy Orońsko na lata 2016-2022

2016 - 2022
2.Wieloletni Program Współpracy Gminy Orońsko z Organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022- 2024Uchwała Nr LVII/281/2022 Rady Gminy w Orońsku z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Orońsko z Organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022- 2024.2022 - 2024
3.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Orońsko na lata 2022-2025

Uchwała Nr LVII/284/2022 Rady Gminy w Orońsku z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Orońsko na lata 2022-2025.

Uchwała Nr LXI/301/2022 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie: zmiany załącznika do uchwały Nr LVII/284/2022 Rady Gminy Orońsko z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Orońsko na lata 2022-2025.

 2022 - 2025
4.Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Orońsko od 60 roku życia, pracowników Urzędu Gminy w Orońsku oraz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Orońsko na lata 2020-2023Uchwała nr XXIX/151/2020 Rady Gminy w Orońsku z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie: przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 60 roku życia zamieszkałych na terenia Gminy Orońsko, pracowników Urzędu Gminy w Orońsku oraz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Orońsko na lata 2020-2023. 2020 - 2023
5.Wieloletni program osłonowy Gminy Orońsko w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023Uchwała nr IV/13/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu osłonowego Gminy Orońsko w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023.  2019 - 2023
6.Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2025Uchwała nr XLVI/234/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2025. 2017 - 2025
7.Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orońsko w 2020 r.Uchwała nr XXII/122/2020 Rady Gminy w Orońsku z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orońsko w 2020 r.".2020
8.Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Orońsko na lata 2011-2032Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Orońsko na lata 2011-20322011 - 2032
9.Program Ochrony Środowiska dla Gminy Orońsko na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028Uchwała Nr LXII/302/2022 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie: uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Orońsko na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028”.2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028
10.Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Orońsko na lata 2012-2015Uchwała nr XXIV/123/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Orońsko na lata 2012-2015"2012 - 2015
11.Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021Uchwała nr L/249/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie: uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021". 2018 - 2021
12.Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2024Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-20242020 - 2024
13.Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Orońsko, opracowany na lata 2011 – 2026Uchwała nr XIII/62/11 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Orońsko2011 - 2026
14.Program Promocji Gminy Orońsko wraz ze strategią komunikacji marketingowej do 2030 rokuUchwała Nr LV/260/2021 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Gminy Orońsko wraz ze strategią komunikacji marketingowej do 2030 roku do 2030

Metryka

sporządzono
2021-02-10 przez Urząd Gminy w Orońsku
udostępniono
2021-02-10 00:00 przez Kaczor Dariusz
zmodyfikowano
2022-09-16 11:47 przez Kaczor Dariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1372
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.