Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Orońsku
Menu góra
Strona startowa URZĄD GMINY Odpady komunalne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Odpady komunalne, bieżące, menu 75 - BIP - Gmina Orońsko”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Odpady komunalne

Odpady komunalne

Harmonogram

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Orońsko na 2024 rok - plik PDF

Informacja z dnia 26.02.2021 r o zmianie terminu płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Deklaracja

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [plik PDF]

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [plik DOCX]

Instrukcja wypełniania deklaracji

 

Informacje

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Adresy punktów zbierających odpady folii, sznurka i opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

Elektrośmieci - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Informacja dotycząca świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i transportu nieczystości ciekłych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Poradnik segregowania odpadów

Informacja dla mieszkańców Gminy Orońsko dotycząca kompostowników

Firmy odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Orońsko

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Informacja o osiągniętych przez Gminę Orońsko poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej uprawnionych do świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Orońsko

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orońsko

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orońsko w 2023 roku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orońsko w 2022 roku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orońsko w 2021 roku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orońsko w 2020 roku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orońsko w 2019 roku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orońsko w 2018 roku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orońsko w 2017 roku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orońsko w 2016 roku

 

Uchwały Rady Gminy w Orońsku podjęte w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXX/163/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Orońsko.

Uchwała nr XXII/116/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała nr XXII/117/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała nr XXII/118/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orońsko.

Uchwała nr XXII/119/16 Rady Gminy w Orońsku z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Uchwała nr XIV/79/2019 Rady Gminy w Orońsku z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie: zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orońsko stanowiącego załącznik do uchwały nr XXII/118/16 Rady Gminy w Orońsku.

Uchwała nr XIV/80/2019 Rady Gminy w Orońsku z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała nr XIV/81/2019 Rady Gminy w Orońsku z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Uchwała nr XVI/92/2019 Rady Gminy w Orońsku z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Orońsko.

Uchwała nr XVII/99/2019 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Uchwała nr XXXIV/166/2020 Rady Gminy w Orońsku z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Metryka

sporządzono
2016-01-07 przez Leszek Fołkowicz
udostępniono
2016-01-07 00:00 przez Gruszczyńska Marta
zmodyfikowano
2024-04-30 14:59 przez Gruszczyńska Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
11290
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.