Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Orońsku
Menu góra
Strona startowa URZĄD GMINY Zarządzenia 2016 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2016 rok, bieżące, menu 71 - BIP - Gmina Orońsko”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2016 rok

2016 rok

Zarządzenie nr 1/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Zarządzenie nr 2/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie: przekazania jednostkom planów finansowych na 2016 rok.

Zarządzenie nr 3/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego Gminy Orońsko w zakresie \"Rozwój sportu na terenie Gminy Orońsko - piłka nożna\".

Zarządzenie nr 4/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 6/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, na którą składa się: polityka bezpieczeństwa informacji, rejestr zbiorów danych, wykaz procedur, deklaracja stosowania.

Zarządzenie nr 7/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie: powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy w Orońsku.

Zarządzenie nr 8/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami na 2016 rok.

Zarządzenie nr 9/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Orońsko jest organem prowadzącym.

Zarządzenie nr 10/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie nr 11/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do konkursu ofert realizacji zadania publicznego Gminy Orońsko z zakresu kultury fizycznej \"Rozwój sportu na terenie Gminy Orońsko - piłka nożna\".

Zarządzenie nr 12/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ciepłej.

Zarządzenie nr 13/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami na 2016 rok.

Zarządzenie nr 14/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie: powołania Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Orońsko na lata 2016-2022.

Zarządzenie nr 15/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 02 marca 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ciepłej.

Zarządzenie nr 16/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie: zmiany  planie wydatków na 2016 rok.

Zarządzenie nr 17/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie: powołania Komisji w celu dokonania podziału zdeponowanej dokumentacji wyborczej na dokumentację niearchiwalną i dokumentację archiwalną z referendum ogólnokrajowego, przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r.

Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie: przełożenia sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu Gminy Orońsko za 2015 rok, sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za 2015 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ciepłej.

Zarządzenie nr 20/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie: ustalenia dnia 2 maja 2016 roku - dniem wolnym od pracy.

Zarządzenie nr 21/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami na 2016 rok.

Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 07 kwietnia 2016 roku w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków na 2016 rok.

Zarządzenie nr 23/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie nr 24/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami na 2016 rok.

Zarządzenie nr 25/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami na 2016 rok.

Zarządzenie nr 26/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie nr 27/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie nr 28/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie: zmiany w planie wydatków oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami na 2016 rok.

Zarządzenie nr 29/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany w planie wydatków na 2016 rok.

Zarządzenie nr 30/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie nr 31/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie nr 32/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany w planie wydatków oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami na 2016 rok.

Zarządzenie nr 33/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany w planie wydatków na 2016 rok.

Zarządzenie nr 34/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wałsnowie.

Zarządzenie nr 35/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowie.

Zarządzenie nr 36/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami na 2016 rok.

Zarządzenie nr 37/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Orońsku.

Zarządzenie nr 38/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 08 sierpnia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wałsnowie.

Zarządzenie nr 39/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 08 sierpnia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowie.

Zarządzenie nr 40/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 08 sierpnia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie nr 41/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpoatrzenia wniosku Pani Wiolety Fijałkowskiej nauczyciela języka angielskiego w Publicznej Szkole Podstawowej w Guzowie ubiegającej się o awans zawadowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 42/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orońsko, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku.

Zarządzenie nr 43/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wałsnowie.

Zarządzenie nr 44/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowie.

Zarządzenie nr 45/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami na 2016 rok.

Zarządzenie nr 46/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 20 września 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 8/05 Wójta Gminy Orońsko z dnia 31 marca 2005 roku dotyczącego powołania Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy.

Zarządzenie nr 47/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 20 września 2016 roku w sprawie: organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Orońsko.

Zarządzenie nr 48/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 30 września 2016 roku w sprawie: zmiany w planie wydatków oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami na 2016 rok.

Zarządzenie nr 49/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 10 października 2016 roku w sprawie: ustalenia dnia 31 października 2016 roku dniem wolnym od pracy.

Zarządzenie nr 50/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 10 października 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Wójta Gminy Orońsko na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym.

Zarządzenie nr 51/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 14 października 2016 roku w sprawie: określenia wzoru załączników stosowanych do opracowania projektu budżetu.

Zarządzenie nr 52/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 20 października 2016 roku w sprawie: powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu.

Zarządzenie nr 53/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 20 października 2016 roku w sprawie: przygotowania Stanowiska Kierowania i Zapasowego Miejsca Pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Orońsko.

Zarządzenie nr 54/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 21 października 2016 roku w sprawie: ustalenia stawek za usługi komunalne wykonywane przez Urząd Gminy w Orońsku.

Zarządzenie nr 55/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 21 października 2016 roku w sprawie: wyznaczenia osób dokonujących weryfikacji ofert na obsługę kredytu/obligacji w wysokości 600 000 zł.

Zarządzenie nr 56/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 21 października 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli w 2016 roku.

Zarządzenie nr 57/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 27 października 2016 roku w sprawie: zmiany w planie wydatków oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami na 2016 rok.

Zarządzenie nr 58/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 26 października 2016 roku w sprawie: organizacji i funkcjonowania Akcji Kurierskiej na terenie Gminy Orońsko.

Zarządzenie nr 59/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 26 października 2016 roku w sprawie: ustalenia procedury określającej tryb wydawania opoważnień przez Wójta Gminy Orońsko dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Zastrzeżone".

Zarządzenie nr 60/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Orońsko na lata 2017 - 2036.

Zarządzenie nr 61/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie: zmiany w planie wydatków oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami na 2016 rok.

Zarządzenie nr 62/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia diagnozy edukacyjnej dla jakości kształcenia uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowie.

Zarządzenie nr 63/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie: zmiany w planie wydatków oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami na 2016 rok.

Zarządzenie nr 64/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie: określenia trybu przyznawania dotacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Gminy Orońsko oraz trybu rozliczania i kontroli tych dotacji.

Zarządzenie nr 65/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie nr 66/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie: zmiany w planie wydatków oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami na 2016 rok.

Zarządzenie nr 67/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie: zmiany w planie wydatków oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami na 2016 rok.

Zarządzenie nr 68/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: powołania zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Orońsko na lata 2017-2022.

Zarządzenie nr 69/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia w Urzędzie Gminy w Orońsku i jednostek przez nich obsługiwanych inwentaryzacji rocznej oraz powałania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie nr 70/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli w 2017 roku.

Zarządzenie nr 71/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie: zmiany w planie wydatków oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami na 2016 rok.

Zarządzenie nr 72/2016 Wójta Gminy Orońsko z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie: powołania komisji do dokonania przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w celu wybrakowania kwalifikujących się do zniszczenia oraz aktualizacji nadanych klauzul tajności.

Metryka

sporządzono
2016-01-04 przez Wójt Gminy Orońsko
udostępniono
2016-01-04 00:00 przez Dariusz Kaczor
zmodyfikowano
2017-01-16 13:47 przez Kaczor Dariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3478
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.