Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Orońsku
Menu góra
Strona startowa DRUKI I WNIOSKI
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „DRUKI I WNIOSKI, menu 33 - BIP - Gmina Orońsko”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

DRUKI I WNIOSKI

DRUKI I WNIOSKI

URZĄD GMINY W OROŃSKU

 

PODATKI
Podatki i opłaty  
BUDOWNICTWO
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego[pobierz plik PDF][pobierz plik DOC]
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy[pobierz plik PDF][pobierz plik DOC]
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki[pobierz plik PDF][pobierz plik DOC]
DOWODY OSOBISTE
Wniosek o wydanie dowodu osobistego[pobierz plik PDF] 
Informacja dot. wydania dowodu osobistego[pobierz plik PDF] 
EWIDENCJA LUDNOŚCI
Zgłoszenie pobytu stałego[pobierz plik PDF] 
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego[pobierz plik PDF] 
Zgłoszenie pobytu czasowego[pobierz plik PDF] 
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego[pobierz plik PDF] 
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej[pobierz plik PDF] 
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy[pobierz plik PDF] 
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu[pobierz plik PDF][pobierz plik XLSX]
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa[pobierz plik PDF][pobierz plik DOC]
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia[pobierz plik PDF][pobierz plik DOCX]
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej[pobierz plik PDF][pobierz plik DOC]
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę[pobierz plik PDF][pobierz plik DOC]
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej[pobierz plik PDF][pobierz plik DOCX]
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej w celu wykonania robót budowlanych[pobierz plik PDF][pobierz plik DOCX]
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej w celu: umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej / umieszczenia obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam[pobierz plik PDF][pobierz plik DOCX]
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych[pobierz plik PDF][pobierz plik DOC]
Zgłoszenie rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków wykonanej dla potrzeb gospodarstwa domowego[pobierz plik PDF][pobierz plik DOC]
ODPADY KOMUNALNE
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi[pobierz plik PDF] [pobierz plik DOCX]
Instrukcja wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi[pobierz plik PDF] 
OŚWIATA  

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

- Informacja

- Załączniki

-

[pobierz plik PDF]

[pobierz plik ZIP]

 

 

 

PRAWO POMOCY W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI
Wzór formularza o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej[pobierz plik PDF] 
Wzór formularza o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej[pobierz plik PDF] 
REJESTR WYBORCÓW
Informacja o rejestrze wyborców[pobierz plik PDF] 
Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (część A)[pobierz plik PDF][pobierz plik DOC] 
Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (część B)[pobierz plik PDF][pobierz plik DOC]
Wniosek o skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców[pobierz plik PDF][pobierz plik DOC]
Wniosek o zmianę miejsca głosowania[pobierz plik PDF][pobierz plik DOC]
Zaświadczenie o prawie do głosowania[pobierz plik PDF][pobierz plik DOC]
Oświadczenie właściciela nieruchomości, że dana osoba tam zamieszkuje[pobierz plik PDF][pobierz plik DOC]
URZĄD STANU CYWILNEGO
Wniosek o wydanie odpisu skróconego / wielojęzycznego / zupełnego aktu [pobierz plik PDF][pobierz plik DOCX]

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OROŃSKU

 

KARTA DUŻEJ RODZINY
Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny[pobierz plik PDF] 
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE, RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dostępne są na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

  

Metryka

sporządzono
2016-01-04 przez Urząd Gminy w Orońsku
udostępniono
2016-01-04 00:00 przez Gruszczyńska Marta
zmodyfikowano
2024-07-05 13:44 przez Gruszczyńska Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
11537
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.