Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Orońsku
Menu góra
Strona startowa Prawo Deklaracja dostępności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Deklaracja dostępności, bieżące, menu 218 - BIP - Gmina Orońsko”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Gmina Orońsko zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.oronsko.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-08-22. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: INTERmedi@ Spółka Jawna. Listę kontrolną do badania zgodności stron internetowych z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych można pobrać tutaj.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi i aktualizacji: 2023-03-26.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodatkowo zdefiniowane są specjalne skróty klawiaturowe:

 • ALT + 0 - powrót na początek strony
 • ALT + 1 - przejście do wyszukiwarki
 • ALT + 2 - przejście do treści głównej
 • ALT + 3 - przejście do danych kontaktowych
 • ALT + 4 - przejście do menu górnego
 • ALT + 5 - przejście do menu lewego
 • ALT + 6 - przejście do menu dolnego
 • ALT + 7 - przejście do menu bocznego
 • ALT + 8 - przejście do mapy serwisu

W przypadku przeglądarki Firefox zamiast klawisza ALT należy używać ALT + SHIFT. W przypadku komputerów Apple z systemem macOS zamiast klawisza ALT należy użyć Command + ALT.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Karol Chrzanowski, admin@oronsko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (48) 618 59 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy w Orońsku mieści się w jednym budynku przy ul. Szkolnej 8, 26-505 Orońsko. Budynek usytuowany jest naprzeciw Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Brandta. W bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu znajduje się budynek Świetlicy wiejskiej - Klubu Senior+ oraz budynek Ochotniczej Straży Pożarnej.
Do budynku Urzędu Gminy w Orońsku można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej i prywatnej, której przystanki autobusowe oddalone są od siedziby Urzędu o ok. 500 m.

Budynek Urzędu Gminy w Orońsku to budynek wolnostojący, posiadający 3 kondygnacje z jedną klatką schodową. Obiekt wyposażony jest w wyjście ewakuacyjne z parteru (wyjście główne) oraz z pomieszczeń piwnicznych (brama garażowa). Wejście na plac Urzędu usytuowane jest bezpośrednio od ul. Szkolnej.

Dostosowanie wejścia do budynku

Wchodzenie i wychodzenie do Urzędu odbywa się jednym wejściem: od frontu budynku. Przed wejściem znajdują się schody z poręczami oraz winda. Teren przed Urzędem jest oświetlony i utwardzony. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Drzwi do budynku są bezprogowe, wykonane ze szła, bez pasów o kontrastowym kolorze. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Dostosowanie korytarzy, schodów i wind

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Schody posiadają jednostronną poręcz. Nie ma platform, ani podnośników pionowych. Jest to budynek dwupiętrowy. W budynku znajduje się winda.

Dostosowanie budynku

W budynku, na parterze znajduje się pętla indukcyjna, na ma natomiast oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku, na każdym piętrze oraz parterze znajdują się tablice tyflograficzne, przedstawiające rozmieszczenie pomieszczeń budynku.

Toalety w budynku znajdują się na każdej z kondygnacji. Toaleta na parterze jest przystosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Dostosowanie parkingów

Dookoła budynku znajduje się parking z wydzielonymi dwoma miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Miejsca te zostały oznakowane kopertami oraz tablicami informacyjnymi.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie  o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Asysta w dostępie i poruszaniu się po budynku
W Urzędzie Gminy w Orońsku istnieje możliwość zapewnienia osobie z niepełną sprawnością asysty w dostępie i poruszaniu się po budynku, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby poprzez e-mail: gmina@oronsko.pl.

Informacje dla osób niesłyszących i słabosłyszących

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się na instytucje publiczne nałożony został obowiązek zapewnienia osobom niesłyszącym komunikowania się w wybrany przez siebie sposób.
Szczegółowa informacja o udostępnieniu przez Wójta Gminy w Orońsku usługi pozwalającej na komunikowanie się osób niesłyszących lub słabosłyszących znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Orońsku oraz stronie podmiotowej BIP w zakładce "Dostępność".

 

Aplikacje mobilne

Nie posiadamy.

 

Informacje dodatkowe

Strona internetowa prowadzona jest w języku polskim, jednak sporadycznie mogą się zdarzać informacje zawierające pojedyncze słowa w języku obcym, nie oznaczone znacznikiem lang. Redaktorzy dokładają starań, by treści publikowane na stronie były zrozumiałe dla odbiorców.
W poszczególnych artykułach opublikowanych na stronie internetowej mogą znajdować się linki kierujące na zewnętrzne strony. Może zdarzyć się sporadycznie sytuacja, że pomimo starań redaktorów link przenoszący do strony zewnętrznej nie posiada o tym informacji.
W prawym rogu strony internetowej na stałe znajdują się odnośniki do zewnętrznych serwisów, nie w każdym przypadku redagowanych przez Urząd Gminy w Orońsku, tj. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, Serwisu Monitor Polski, Serwisu Dziennik Ustaw, Serwisu Facebook (odnośniki otwierają się w nowym oknie).
W dolnej części strony internetowej znajdują się banery odsyłające do różnych zewnętrznych stron /serwisów. Banery te przenoszą na zewnętrzną stronę, która nie jest redagowana przez Urząd Gminy w Orońsku.

Metryka

sporządzono
2022-08-22 przez INTERmedi@ Spółka Jawna
udostępniono
2022-08-22 00:00 przez Gruszczyńska Marta
zmodyfikowano
2024-03-26 12:35 przez Gruszczyńska Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
640
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.